Instalare și mentenanță sisteme de control acces

Sisteme control acces

  • reprezintă unul dintre cele mai sigure şi eficiente metode de protecţie a unui obiectiv, datorită restricționării accesului persoanelor sau autovehiculelor în amplasament. 
  • un control riguros al accesului în zonele de importanță, cu evidențierea activității prin rapoarte detaliate.

Componente principale:


Metoda de identificare


Identificarea cu amprentă sau recunoașterea feței asigură o securitate mai ridicată a accesului, fiind mai dificil de fraudat, datorită informațiilor biometrice.


Echipamentele electronice pentru comandă


Centrale sau controllere cititoare independente/standalone cititoare inteligente IP – cea mai nouă generatie de cititoare cu controller încorporat, care asigură atât o funcționare independentă cât și conectarea în rețeaua locală de calculatoare.

Acest lucru conferă costuri reduse la instalare, o izolare a posibilelor defecte la nivelul echipamentului, extinderea rapidă și cu costuri minime a sistemului.


Dispozitivele pentru blocarea accesului 

Dispozitivele sunt alese în functie de tipul accesului, numărul utilizatorilor și clasa de securitate.

 
Software administrare


Aplicația software asigură administrarea sistemului și permite configurarea următoarelor operații: autorizarea persoanelor pentru acces în anumite zone și anumite intervale orare, vizualizarea stării de prezență/absență în timp real, vizualizarea stării ușilor și comanda online a acestora, definirea de grupe de acces pentru persoane, vizualizarea, filtrarea și arhivarea evenimentelor de acces.


Există posibilitatea extinderii funcționalității cu pontaj electronic, fapt asigurat de software-ul de administrare al sistemului, cu posibilitatea exportului datelor de pontaj.

Oferim si Pachetul in Rate. Plata in maximum 6 lunare care includ costul echipamentelor, instalarea sistemului, proiectul tehnic aferent sistemului, mentenanta lunara.