Instalare și mentenanță sisteme detecție incendiu

Consultanță, Întocmire documentație, Servicii de proiectare, Servicii de instalare și mentenanță, Instalații de detecție si semnalizare la incendiu

Consultanță

Audit PSI – realizarea unei inspecții la construcția existentă;

consultanță pentru proiectarea instalațiilor de securitate la incendiu;

Proiectare

proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;

Instalare sisteme

Montajul sistemului de detectie incendiu;

Oferim si Pachetul in Rate. Plata in maximum 6 lunare care includ costul echipamentelor, instalarea sistemului, proiectul tehnic aferent sistemului, mentenanta lunara;