Întocmire documentație pentru obținerea

Ne ocupam de:

 • Realizarea documentației în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajări;
 • Realizarea documentației în vederea obținerii autorizaţiei de protecţie civilă.

Autorizația de securitate la incendiu este un act administrativ emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean sau București-Ilfov. Acest document are rolul de a certifica că o construcție, o instalație tehnică sau alte amenajări îndeplinesc cerința securității la incendiu. Certificarea se obține în urma unor verificări pe teren și în urma unor verificări a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Termenul de emitere al autorizației este de maxim 30 de zile.

Ce este avizul de securitate la incendiu?

Avizul de securitate la incendiu este un act emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean sau București-Iflov. Acest document are rolul de a certifica ca o construcție, o instalație sau altă amenajare îndeplinește cerința securității la incendiu. Documentul se obține după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare.

Termenul de emitere al avizului este de maxim 15 zile.

Ce categorii de construcții și amenajări se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu?

Potrivit HGR 571/2016, următoarele clădiri se supun autorizării și avizării:

 • agrozootehnice sau agroindustrial e >600mp;
 • de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze;
 • categoriile de importanţă excepţională şi deosebită;
 • înalte sau foarte înalte;
 • săli agglomerate;
 • de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane;
 • pentru sedii ale autorităţilor >600mp;
 • lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului >200mp;

Se supun, de asemenea, avizării, următoarele categorii de clădiri sau spații amenajate în clădiri care au destinația de:

 • comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat;
 • clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
 • alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
 • birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 • îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici,
 • cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 • învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor,
 • studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;
 • gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii
 • de metrou, indiferent de aria desfăşurată;
 • cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 • parcaj, cu peste 10 autoturisme;
 • centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj,hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baieturcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic,terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşuratămai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cusuprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;
 • primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri,
 • hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de
 • vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice
 • urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;
 • producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spatial este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

Se supun avizării clădirile civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp, dar și următoarele construcții, sisteme și instalații pentru:

 • staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de
  maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;
 • staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru
  vehicule (GNCV);
 • alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;
 •  lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la
  incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.
 • sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de
  maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în staţii mixte;
 • staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de
  stocare/depozitare de maximum 30 mc;
 • alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu
  capacitatea individuală de maximum 5.000 I sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu
  capacitatea totală de maximum 30.000 I volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi
  alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice,
  instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;
 • puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de
  stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;
 •  alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

Se mai supun avizării și construcţiile sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber, dar și construcţiile sau amenajările temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp.