Politica GDPR

Politica GDPR

IT BUSINESS ADVISOR S.R.L., este preocupată de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale utilizatorilor,  clientilor și a tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care colaborează.

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă – articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale
Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă pot fi solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: Nume, Prenume, CNP, seria și nr. CI/Pasaport, data și locul nașterii, cetățenia, domiciliul stabil, reședința, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, semnătura .
Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului .
Datele personale ale beneficiarilor serviciilor IT BUSINESS ADVISOR S.R.L., sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari:

IT BUSINESS ADVISOR S.R.L garantează fiecărui beneficiar al serviciilor sale că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a)-b) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a beneficiarului .

Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul IT BUSINESS ADVISOR S.R.L.

Informatii avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro”